منابع ارشد,منابع کارشناسی ارشد 95,ارشد دانشگاه آزاد ,ارشد دانشگاه سراسری

منابع ارشد دانشگاه آزادمنابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد – جزوات تضمینی ارشد صنایع غذایی

منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد – جزوات تضمینی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد – برترین جزوات ارشد صنایع غذایی
منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد ،ارشد صنایع غذای علوم و تحقیقات کد۵۰۴۰۱
منابع ارشد شیمی مواد غذایی (مهندسی کشاورزی -صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی) کد۵۰۴۱۰
منابع ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی کد۵۰۴۱۱
منابع کارشناسی ارشد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی آزاد کد۵۰۴۰۸
منابع ارشد تکنولوژی مواد غذایی کد ۵۰۴۰۷

منابع آزمون ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی | منابع ارشد آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال ۹۳-۹۲
جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی | جزوات تضمینی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
منابع آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع کنکور ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه سراسری
سوالات آزمون ارشد آزاد و سراسری

جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد
جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد
رشته صنایع غذایی
میکروبیولوژی مواد غذایی
کنسرو
اصول مهندسی صنایع غذایی
اصول نگهداری مواد غذایی
شیمی مواد غذایی
لبنیات
غلات
تکنولوژی قند
تکنولوژی روغن
اصول طراحی کارخانه

کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشند.و کاملا تضمینی می باشد.

منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد | بهترین منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد | منابع رتبه یکی های ارشد کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی | خرید منابع ارشد علوم و صنایع غذایی | منابع ارشد صنایع غذایی | منابع ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی | منابع ارشد علوم و صنایع غذایی  | منابع ارشد آزاد صنایع غذایی | خرید کتاب ارشد و هر آنچه که برای قبولی نیاز دارید.
فروش برترین جزوات ،کتب و منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی کد رشته ۵۰۴۰۱
۵۴۰۰ - مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی (منابع ارشد آزاد صنایع غذایی کد رشته ۵۰۴۰۱ )

منابع آزمون ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی | منابع ارشد آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال ۹۳-۹۲
جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی
منابع آزمون ارشد 
علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع کنکور ارشد 
علوم و صنایع غذایی
 دانشگاه سراسری
سوالات آزمون ارشد آزاد و سراسری

امکان خرید منابع ارشد سراسری یا بسته آموزشی کارشناسی ارشد آزاد به صورت کاملا اختصاصی

منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی شامل :
یک جزوه تکمیلی ، کتاب تکمیلی یا چند جزوه شاخص ، کتاب مکمل برای هر ضریب به همراه مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی می باشد.

منابع ارشد آزاد صنایع غذایی کد رشته ۵۰۴۰۱
۱- ریاضی و آمار ضریب ۲
۲- زبان ضریب ۳
۳- شیمی مواد غذایی ضریب ۴
۴- میکروبیولوژی مواد غذایی ضریب ۲
۵- اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی و کنسروسازی ضریب ۳
۶- تکنولوژی مواد غذایی ( شیر، گوشت، قند، غلات و روغن ) ضریب ۴
۷- اصول مهندسی و طراحی کارخانجات مواد غذایی (اصول طراحی ، اصول مهندسی، سیالات، انتقال جرم و حرارت، استاتیک) ضریب ۲
۸- دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد ۲ تا ۴ سال اخیر بدون جواب (جواب سوالات ارشد آزاد منتشر نشده است)
(مجموعه آموزشی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد بصورت کامل یا گلچین با پرداخت حضوری، خرید اینترنتی، خرید نقدی، خرید پستی می توانید خریداری نمایید)

مواد امتحانی و ضرایب رشته علوم و صنایع غذایی به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
کد رشته امتحانی ۵۰۴۰۱
۵۴۰۰ – مجموعه ۴ کشاورزی – رشته امتحانی علوم و صنایع غذایی
۱- ریاضی و آمار ضریب ۲
۲- زبان ضریب ۳
۳- شیمی مواد غذایی ضریب ۴
۴- میکروبیولوژی مواد غذایی ضریب ۲
۵- اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی و کنسروسازی ضریب ۳
۶- تکنولوژی مواد غذایی ( شیر، گوشت، قند، غلات و روغن ) ضریب ۴
۷- اصول مهندسی و طراحی کارخانجات مواد غذایی (اصول طراحی ، اصول مهندسی، سیالات، انتقال جرم و حرارت، استاتیک) ضریب ۲

جزوات کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی – جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی- جزوه یا کتاب زبان تخصصی انگلیسی علوم و صنایع غذایی
- جزوه زبان عمومی انگلیسی
- جزوه آمار و احتمالات
- جزوه آمار و احتمال در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
- جزوه آمار
- جزوه ریاضی عمومی
- جزوه شیمی مواد غذایی
- جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی
- جزوه اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی
- جزوه کنسروسازی
- جزوه تکنولوژی مواد غذایی شیر
- جزوه تکنولوژی گوشت
- جزوه تکنولوژی قند
- جزوه تکنولوژی غلات
- جزوه تکنولوژی روغن
- جزوه اصول مهندسی مواد غذایی (اصول طراحی ، اصول مهندسی، سیالات، انتقال جرم و حرارت، استاتیک )
- جزوه طراحی کارخانجات مواد غذایی (اصول طراحی ، اصول مهندسی، سیالات، انتقال جرم و حرارت، استاتیک )- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ۲ تا ۴ سال اخیر بدون جواب (جواب سوالات ارشد آزاد منتشر نشده است)

جزوات اضافی انتخابی (جزوات زیر در بسته اصلی ارسال نیمیگردد، و شما میتوانید از بین آنها علاوه بر بسته اصلی انتخاب نمایید، قیمتهای جزوات و بسته‌ها با انتخاب شما فرق خواهد کرد):
** جزوه نکته و تست امار دستنویس ۱۴۴صفحه
** جزوه احتمال و آمار نویسنده آپا پولیس ترجمه دکتر علی اصغر سلطانی فراتی ۹۲ صفحه
** جزوه احتمالات صلاحی ۲۶صفحه
** جزوه آمار و احتمالات تایپ ۱۱۷ صفحه
** جزوه آمار و احتمالا تایپ ۴۲ صفحه
** جزوه علم امار دستنویس ۶۸ صفحه
** جزوه آمار و احتمال سنجش و دانش
** جزوه آمار و احتمالات پارسه
** جزوه آمار و احتمال ماهان
** جزوه آمار و احتمالات مهندسی کشاورزی کتاب
** جزوه آمار و احتمال سنجش تکمیلی بخش اول
** جزوه آمار و احتمال سنجش تکمیلی بخش دوم
** جزوه آمار و احتمالات دکتر نجفی ۲۳۰ صفحه
** نمونه سوالات درس آمار و احتمال دانشگاههای تهران با پاسخ تشریحی
** جزوه آمار و احتمالات ۲۴ صفحه
** جزوه آمار ۲ قسمت۲ ۳۹ صفحه
** کتاب آمار و احتمالات عبدالمجید رضایی (تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب آمار و کاربرد آن درمدیریت ازآقای دکتر مسعود نیکوکار (تهیه از کتابفروشیها)

ضریب زبان عمومی انگلیسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی- (جزوات زیر در بسنه اصلی ارسال نیمیگردد، و شما میتوانید از بین آنها علاوه بر بسته اصلی انتخاب نمایید، قیمتهای جزوات و بسته‌ها با انتخاب شما فرق خواهد کرد):
** جزوه زبان عمومی انگلیسی
** جزوه زبان عمومی تحصیلات تکمیلی
** جزوه زبان عمومی انگلیسی (جزوه دوم)
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها پردازش
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پارسه
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی… سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی
** جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاههای آزاد پذیرنده این رشته در تهران و دانشگاههای آزاد شهرستانها و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علوم و تحقیقات استفاده شده است.
بیشتر سعی شده است جزوات اساتید علوم تحقیقات تهران و دانشگاههای پذیرنده این رشته در کنار جزوات پی اچ دی آزمون ارائه شود.

ارسال بسته با پست سفارشی، پیشتاز و ایمیل انجام می گیرد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات کارشناسی ارشد و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

در ضمن امکان خرید نمونه سوالات ( دفترچه های سوالات ) و نیز منابع آزمون به صورت انتخابی وجود دارد.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع کنکور ارشد باغبانی – دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک freesenior قید شود]
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

جزوات تضمینی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد و سراسری (هردو موجود است)


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-16.aspx
تاریخ انتشار : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 20:18 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادمنابع ارشد باغبانی | برترین منابع ارشد باغبانی

منابع ارشد باغبانی | برترین منابع ارشد باغبانی | جزوات ارشد اساتید طراح سوال | جزوات تضمینی ارشد باغبانی

منابع ارشد باغبانی دانشگاه آزاد – منابع ارشد باغبانی دانشگاه سراسری – جزوات تضمینی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد
کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری می باشند. ( بسته ارشد باغبانی دانشگاه آزاد و بسته ارشد باغبانی دانشگاه سراسری هر دو موجود است میتوانید خرید نمایید)

منابع ( جزوات +سوالات +مجموعه سوال +کتب ) کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی تمامی رشته ها موجود است برای خرید نقدی،آنلاین،خرید پستی،حضوری تماس بگیرید.

***************************
جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه آزاد
بهترین جزوات و معتبرترین جزوات اساتید دانشگاه آزاد را براحتی با خرید پستی و تحویل درب منزل | خرید نقدی | خرید اینترنتی | خرید حضوری دریافت نمایید:

کارشناسی ارشد آزاد رشته باغبانی (طبق دفترچه آزمون ارشد آزاد )
اصول باغبانی (میوه کاری، میوه های ریز، درختان میوه معتدله، گرمسیری و نیمه گرمسیری، پیوند،سبزیکاری عمومی، گلکاری،….)
خاک شناسی
گیاه شناسی (سیستماتیک گیاهی،مورفولوژی، تشریح و ریخت زایی)
ازدیاد نباتات
فیزیولوژی گیاهی
فیزیولوژی پس از برداشت
زبان تخصصی علوم باغبانی
آمار (ضریب آمار در آزمون سال ۹۲ به ارشد باغبانی اضافه شده است).
نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی
کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشند.

موسسه پی اچ دی آزمون از سال ۱۳۸۳ تاکنون در ارایه جزوات ارشد باغبانی دانشگاه سراسری و آزاد موفق بوده و بسیاری از داوطلبین از جزوات این موسسه استفاده نموده و کاملا راضی میباشند.
گفته های ما را کیفیت جزوات ارسالی و خصوصا داوطلبینی که بسته های آموزشی آزمون ارشد آزاد و سراسری باغبانی از سال ۸۳ تاکنون تهیه نموده اند، تایید مینمایند.

منابع کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی – خرید پستی و تحویل درب منزل :
منابع کارشناسی ارشد آزاد بیوتکنولوژی و زنتیک مولکولی محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد تولید محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر

با سابقه درخشان چندین ساله در امر ارائه بهترین جزوات ارشد باغبانی سراسری و آزاد و جزوات بروز شده ،جزوات جدید در هر سال و با در نظر گرفتن برگزاری آزمون دکتری دولتی نیمه متمرکز و آزمون تستی دانشگاه آزاد اقدام به ارائه جزوات و منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز گرایشهای باغبانی و دکتری آزاد باغبانی نموده است.

http://1az4.com/page/buy-postal-sale-internet-buy-resources-phd-senior خرید پستی منابع ارشد
***************************
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری علوم باغبانی
جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه سراسری
منابع کارشناسی ارشد سراسری باغبانی – برترین منابع ارشد باغبانی از رتبه های برتر ارشد و اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور ارشد باغبانی
منابع ارشد باغبانی دانشگاه سراسری نیز همچون دانشگاه آزاد از جزوات اساتید طراح سوال و دانشجویان رتبه های برتر ارشد تهیه شده است.(دانشگاههای دولتی تهران و شهرستانهای پذیرنده این رشته)

***************************
جزوات تضمینی دکتری رشته باغبانی دانشگاه آزاد تمامی گرایشها | دکتری (PHD) دانشگاه آزاد (جزوات+کتب مکمل+سوال+مجموعه سوالات دکتری سراسری)
منابع دکتری گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۰
منابع دکتری علوم باغبانی – میوه کاری دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۱
منابع دکتری علوم باغبانی – سبزی کاری دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۲
منابع دکتری علوم باغبانی – گیاهان زینتی دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۳
نمونه سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد – سوالات تستی دکتری آزاد – منابع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

***************************
جزوات تضمینی دکتری رشته باغبانی دانشگاه سراسری نیمه متمرکز تمامی گرایشها (جزوات+کتب مکمل+سوال+مجموعه سوالات دکتری سراسری)
منابع دکتری دانشگاه دولتی سراسری – کلاسهای آمادگی آزمون دکتری
منابع دکتری سبزی کاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۶
منابع دکتری میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۷
منابع دکتری گیاهان زینتی دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۸
منابع دکتری گیاهان دارویی -فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۹
منابع دکتری فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه سراسری کد ۲۴۱۰
منابع دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی دانشگاه سراسری کد ۲۴۱۱

منابع کنکور ارشد کلیه رشته های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی موجود می باشد.
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد دانشگاه آزاد ۹۳-۹۲ -سراسری ۹۳ -منابع دکتری باغبانی
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت freesenior را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک eforosh قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود

بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin

بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin

www.1AZ4.com منابع ارشد دانشگاه سراسری (خرید نقدی و خرید پستی)
www.1AZ4.blogfa.com منابع ارشد دانشگاه آزاد
www.FreeSenior.blogfa.com منابع ارشد دانشگاه آزاد
www.freeuniversity.blogfa.com منابع دکتری دانشگاه آزاد
www.phd1392.ir منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز
www.phd93.blogfa.com منابع دکتری سراسری و آزاد
http://1az4.com/page/buy-postal-sale-internet-buy-resources-phd-senior خرید پستی منابع ارشد
www.phdazmoon.net سایت اصلی موسسه پی اچ دی آزمون

مبلغ را درب منزل به مامور پست تحویل دهید (خرید پستی و تحویل درب منزل )
لینک خرید پستی منابع ارشد آزاد و سراسری کشاورزی و منابع طبیعی ۹۳

http://1az4.com/page/buy-postal-sale-internet-buy-resources-phd-senior


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-15.aspx
تاریخ انتشار : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 20:14 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادمدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد آزاد 92

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال دوم سال ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی

- مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
مدارک لازم برای پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال دوم سال ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی
شهریه پذیرفته شدگان واحد ها و مراکز بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین سایت تماس حاصل نمایید.
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰ پیامک نمائید.


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-47.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:4 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادزمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 93

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳ :  نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد 92 و ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 93 از ساعت 11 امروز 92/11/6 آغاز می شود.

مشاهده نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد آزاد 92 :

با آرزوی قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت ، داوطلبان محترم می توانند برای مشاهده نتایج تکمیل ظرفیت ارشد آزاد 92 به سایت www.azmoon.com
مراجعه نمایند.

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 93 :

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 93 دانشگاه آزاد نیز از امروز 92/11/6 در سایت www.azmoon.org انجام می شود که زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 93 در روزهای 93/3/8 تا 93/3/10 می باشد. 

همچنین به گفته ناصر اقبالی رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد ، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 93 امکان انتخاب 20 کد رشته محل را دارند. 

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال دوم سال ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی

- مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
مدارک لازم برای پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نیمسال دوم سال ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی
شهریه پذیرفته شدگان واحد ها و مراکز بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی


جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین سایت تماس حاصل نمایید.

۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰ پیامک نمائید.

منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-46.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:3 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادنتایج تکمیل ظرفیت ارشد امروز اعلام می شود/ آغاز ثبت نام ارشد 93 از ساعت 11

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۳ : بر اساس اعلام رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد، نتایج تکمیل ظرفیت ارشد 92 و ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سال 93 از 11 صبح امروز آغاز می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اقبالی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، گفت: نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد سال 92 دانشگاه آزاد ساعت 11 امروز از طریق سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.com اعلام می شود.

وی درباره زمان آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سال 93، گفت: فرایند ثبت نام و پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد 93 دانشگاه آزاد نیز از ساعت 11 امروز یکشنبه 6 بهمن ماه در سامانه www.azmoon.org آغاز می شود.

اقبالی خاطرنشان کرد: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 93 امکان انتخاب 20 کد رشته محل را دارند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد سال 93 دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 8 تا 10 خردادماه سال 93 برگزار می شود.

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-45.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:2 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادسوالات آزمون کارشناسی ارشد 93-92


معتبرترین منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
معتبرترین منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری نیمه متمرکز نیز موجود می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین سایت تماس حاصل نمایید.
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰ پیامک نمائید.

شماره حساب و شماره کارت به کارت فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون - کارت به کارت از طریق کلیه کارتهای عضو سیستم شتاب :
بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07
—————————————————————————–
بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06
بعد از واریز هزینه محصول: آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر، مبلغ واریزی  با تماس تلفنی یا ارسال پیامک اطلاع دهید.

منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری نیمه متمرکز

سوالات آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آزاد - دانشگاه سراسری

فروش بسته کامل منابع و جزوات دکترا و ارشد سراسری و دانشگاه آزاد
یا بصورت تک درس یا تک ضریب نیز می توانید خریداری نمایید.

نحوه خرید و ارسال جزوات و بسته های دکتری و کارشناسی ارشد :
ارسال با پست سفارشی - پیشتاز  - ارسال به ایمیل مشتری - پرداخت و خرید آنلاین - خرید نقدی - خرید حضوری


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-44.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:1 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزاد 95منابع آزمون کار‌شناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ۹۳

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ۹۳

جزوات کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی – جزوات اساتید ارشد اقتصاد کشاورزی

رشته‌های امتحانی دوره کار‌شناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی
منابع آزمون کار‌شناسی ارشد مهندسی کشاورزی ۹۳
۱۳۰۳- مجموعه مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی { ارشداقتصاد کشاورزی }

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ۹۳ | جزوات کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش
۱- زبان عمومی و زبان تخصصی رشته اقتصاد کشاورزی ضریب ۱
۲- اقتصاد خرد ضریب ۱
۳- اقتصاد کلان ضریب ۱
۴- اقتصاد سنجی ضریب ۱
۵- اقتصاد منابع طبیعی ضریب ۱
۶- اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی ضریب ۱
۷- مدیریت مزرعه ضریب ۱

بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ارسالی شامل موارد زیر می‌باشد:
جزوات و جزوه زبان عمومی گروه مهندسی کشاورزی
جزوات و جزوه زبان تخصصی رشته اقتصاد کشاورزی {جزوه یا کتاب}
جزوات و جزوه اقتصاد خرد
جزوات و جزوه اقتصاد کلان
جزوات و جزوه اقتصاد سنجی
جزوات و جزوه اقتصاد منابع طبیعی
جزوات و جزوه اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی
جزوات و جزوه مدیریت مزرعه
+ تعدادی کتاب مهم یا مکمل جزوات
+ مجموعه سوالات آزمون از اولین آزمون تا آخرین آزمون با پاسخ کلیدی
 

نکاتی در مورد بسته آموزشی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی سال ۹۳:

۱- منابع آزمون+جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار+جزوات دانشجویان برتر و گاها دانشجویان فعال+کتب مرجع در کنکور+مجموعه سوالات آزمون ، منحصرا در هر سال و ماهی که شما خریداری مینمایید بروز شده همان سال تحصیلی و سال گذشته میباشند. ضمنا ممکن است تاریخهای قید شده در وب سایتها و وبلاگهای پشتیبان بروز نباشند بدیهی است جزوات و بسته ارسالی بروز هستند{چون تعداد سایتها و وبلاگها و تعداد رشته ها زیاد هستند تعویض صفحات و تاریخ ها زمان بر است}.
۲- برای هر درس یا ضریب جزواتی در حدود ۳ تا ۶ عدد جزوه در نظر گرفته شده است، بسته به رشته و درس فرق میکند.
۴- در هر بسته تعدادی کتاب ارسال میگردد و اینطور نیست که شما برای کم کردن هزینه بسته خریداری شده، کتابها را سفارش ندهید، چون کتابها مکمل هستند و در کنار جزوات ارسال خواهند شد.
۵- شما میتوانید بسته آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته خود را بصورت کامل یا گلچینی از ضرایب یا دروس امتحانی سفارش دهید.
۶- بسته ها از زمان واریز و اعلام اطلاعات درخواستی همچون آدرس،کدپستی،شماره تماس، شماره فیش یا ارجاع… بین روز سوم تا دهم برای شما ارسال خواهند شد.
- از سال ۱۳۸۳ با دو رشته علوم باغبانی و علوم و صنایع غذایی با ضریب قبولی بالای ۹۵درصد شروع نموده و تا کنون تنوع رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری خود را به ۱۶۸ رشته رسانیدیم.هدف ما ارایه جزوات محتوامحور و البته با کیفیت باطنی و ظاهری میباشد.
- در بخش منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز تعداد بیشماری از رشته ها مختص ارشد آزاد تهیه و آماده ارسال میباشند.

senior-resources-economics-economy-agricultural-2

روش اول خرید نقدی، خرید حضوری محصولات سایت آزمون دکتری :

شماره تماس های مدیران فروشگاه برای خرید نقدی یا حضوری یا مشاوره:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته

۷۷ ۲۰ ۲۲ ۲۲ ۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت  فروشگاه پی اچ دی آزمون را حتما اعلام نمایید.

 

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک  buypostalsaleinternet.ir  قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات تخصصی دکترای آزاد، سراسری، وزارت بهداشت، پیام نور:

۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

شماره حسابهای فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون :

بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07
—————————————————————————–
بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06

 

روش دوم خرید پستی محصولات فروشگاه :

در این روش بسته یا محصول انتخابی شما بوسیله پست جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد (با انتخاب شما به دو روش پست پیشتاز و پست سفارشی، با هزینه های متفاوت) اطلاعات اضافی در مورد خرید پستی بعد از کلیک برروی خرید پستی قابل مشاهده می باشد. (خرید پستی منابع کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی )

 

روش سوم پرداخت آنلاین (مزیت این روش در این است که شما به بانک یا دستگاه خودپرداز مراجعه نخواهید کرد،در همین جا مبلغ را بصورت آنلاین پرداخت می نمایید):

 internet store phd azmoon

پی اچ دی آزمون

قزوین-شهرصنعتی البرز-صندوق پستی ۱۵۳۳

سایتها و وبلاگهای پشتیبان :
www.1AZ4.com منابع ارشد دانشگاه سراسری (خرید نقدی و خرید پستی)
مبلغ را درب منزل به مامور پست تحویل دهید (خرید پستی و تحویل درب منزل )

بعد از کلیک برروی خرید پستی محصول فوق (دکمه زرد رنگ) توضیحات تکمیلی قابل مشاهده است. 

مبلغ قید شده بابت خرید بسته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سراسری می باشد.

محصولات پیشنهادی دانشگاه سراسری – برخی رشته ها منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز موجود است.

منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-37.aspx
تاریخ انتشار : پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ساعت 18:55 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزاد 95منابع آزمون کار‌شناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک ۹۳

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک  ۹۳

جزوات کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک - جزوات اساتید ارشد کشاورزی اکولوژیک – جزوات ارشد اگرواکولوژی

رشته‌های امتحانی دوره کار‌شناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی
منابع آزمون کار‌شناسی ارشد مهندسی کشاورزی ۹۳
۱۳۰۳- مجموعه مهندسی کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات {ارشد اصلاح نباتات - ارشد زراعت – ارشد علوم و تکنولوژی بذر – ارشد کشاورزی اکولوژیک – اگرواکولوژی}

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک  ۹۳ | جزوات کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک

مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش
۱- زبان عمومی و زبان تخصصی رشته کشاورزی اکولوژیک  ضریب ۲
۲- زراعت ضریب ۴
۳-  فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب ۲
۴- طرح آزمایش های کشاورزی ضریب  ۳
۵- اکولوژی ضریب ۲
۶- خاک شناسی ضریب ۱

بسته کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک ارسالی شامل موارد زیر می‌باشد:

جزوات و جزوه زبان عمومی گروه مهندسی کشاورزی
جزوات و جزوه زبان تخصصی رشته کشاورزی اکولوژیک  {جزوه یا کتاب}
جزوات و جزوه زراعت عمومی
جزوات و جزوه زراعت صنعتی
جزوات و جزوه زراعت علوفه ای
جزوات و جزوه زراعت غلات
جزوات و جزوه دیمکاری
جزوات و جزوه اصول و مبانی زراعت
جزوات و جزوه طرح آزمایشات کشاورزی
جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه اکولوژی
جزوات و جزوه اکولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه خاکشناسی
+ تعدادی کتاب مهم یا مکمل جزوات
+ مجموعه سوالات آزمون از اولین آزمون تا آخرین آزمون با پاسخ کلیدی

نکاتی در مورد بسته آموزشی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک سال ۹۳:
۱- منابع آزمون+جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار+جزوات دانشجویان برتر و گاها دانشجویان فعال+کتب مرجع در کنکور+مجموعه سوالات آزمون ، منحصرا در هر سال و ماهی که شما خریداری مینمایید بروز شده همان سال تحصیلی و سال گذشته میباشند. ضمنا ممکن است تاریخهای قید شده در وب سایتها و وبلاگهای پشتیبان بروز نباشند بدیهی است جزوات و بسته ارسالی بروز هستند{چون تعداد سایتها و وبلاگها و تعداد رشته ها زیاد هستند تعویض صفحات و تاریخ ها زمان بر است}.
۲- برای هر درس یا ضریب جزواتی در حدود ۳ تا ۶ عدد جزوه در نظر گرفته شده است، بسته به رشته و درس فرق میکند.
۴- در هر بسته تعدادی کتاب ارسال میگردد و اینطور نیست که شما برای کم کردن هزینه بسته خریداری شده، کتابها را سفارش ندهید، چون کتابها مکمل هستند و در کنار جزوات ارسال خواهند شد.
۵- شما میتوانید بسته آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته خود را بصورت کامل یا گلچینی از ضرایب یا دروس امتحانی سفارش دهید.
۶- بسته ها از زمان واریز و اعلام اطلاعات درخواستی همچون آدرس،کدپستی،شماره تماس، شماره فیش یا ارجاع… بین روز سوم تا دهم برای شما ارسال خواهند شد.
- از سال ۱۳۸۳ با دو رشته علوم باغبانی و علوم و صنایع غذایی با ضریب قبولی بالای ۹۵درصد شروع نموده و تا کنون تنوع رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری خود را به ۱۶۸ رشته رسانیدیم.هدف ما ارایه جزوات محتوامحور و البته با کیفیت باطنی و ظاهری میباشد.
- در بخش منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز تعداد بیشماری از رشته ها مختص ارشد آزاد تهیه و آماده ارسال میباشند.

senior-resources-agricultural-ecological-ecologic-3

روش اول خرید نقدی، خرید حضوری محصولات سایت آزمون دکتری :

شماره تماس های مدیران فروشگاه برای خرید نقدی یا حضوری یا مشاوره:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته

۷۷ ۲۰ ۲۲ ۲۲ ۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت  فروشگاه پی اچ دی آزمون را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک  buypostalsaleinternet.ir  قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات تخصصی دکترای آزاد، سراسری، وزارت بهداشت، پیام نور:

۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

شماره حسابهای فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون :

بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07
—————————————————————————–
بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06

روش دوم خرید پستی محصولات فروشگاه :

در این روش بسته یا محصول انتخابی شما بوسیله پست جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد (با انتخاب شما به دو روش پست پیشتاز و پست سفارشی، با هزینه های متفاوت) اطلاعات اضافی در مورد خرید پستی بعد از کلیک برروی خرید پستی قابل مشاهده می باشد. (خرید پستی منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک )

روش سوم پرداخت آنلاین (مزیت این روش در این است که شما به بانک یا دستگاه خودپرداز مراجعه نخواهید کرد،در همین جا مبلغ را بصورت آنلاین پرداخت می نمایید):

 internet store phd azmoon

پی اچ دی آزمون

قزوین-شهرصنعتی البرز-صندوق پستی ۱۵۳۳

سایتها و وبلاگهای پشتیبان :
www.1AZ4.com منابع ارشد دانشگاه سراسری (خرید نقدی و خرید پستی)
مبلغ را درب منزل به مامور پست تحویل دهید (خرید پستی و تحویل درب منزل )

بعد از کلیک برروی خرید پستی محصول فوق (دکمه زرد رنگ) توضیحات تکمیلی قابل مشاهده است. 

مبلغ قید شده بابت خرید بسته کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک دانشگاه سراسری می باشد.

محصولات پیشنهادی دانشگاه سراسری – برخی رشته ها منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز موجود است.
منابع کنکور کار‌شناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک – اگرواکولوژی دانشگاه سراسری

منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-36.aspx
تاریخ انتشار : پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ساعت 18:53 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزاد 95منابع آزمون کار‌شناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ۹۳

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ۹۳

جزوات کنکور کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر – جزوات اساتید ارشد علوم و تکنولوژی بذر

رشته‌های امتحانی دوره کار‌شناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی
منابع آزمون کار‌شناسی ارشد مهندسی کشاورزی ۹۳
۱۳۰۳- مجموعه مهندسی کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات {ارشد اصلاح نباتات - ارشد زراعت – ارشد علوم و تکنولوژی بذر – ارشد کشاورزی اکولوژیک – اگرواکولوژی}

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ۹۳ | جزوات کنکور کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش
۱- زبان عمومی و زبان تخصصی رشته علوم و تکنولوژی بذر ضریب ۲
۲- زراعت ضریب ۲
۳-  فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب ۲
۴- اکولوژی ضریب  ۲
۵- بیوشیمی ضریب ۲
۶- کنترل و گواهی بذر ضریب ۴

بسته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ارسالی شامل موارد زیر می‌باشد:

جزوات و جزوه زبان عمومی گروه مهندسی کشاورزی
جزوات و جزوه زبان تخصصی رشته علوم و تکنولوژی بذر {جزوه یا کتاب}
جزوات و جزوه زراعت عمومی
جزوات و جزوه زراعت غلات
جزوات و جزوه اصول و مبانی زراعت
جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهی
جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه اکولوژی
جزوات و جزوه اکولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه بیوشیمی
جزوات و جزوه کنترل و گواهی بذر
+ تعدادی کتاب مهم یا مکمل جزوات
+ مجموعه سوالات آزمون از اولین آزمون تا آخرین آزمون با پاسخ کلیدی

نکاتی در مورد بسته آموزشی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر سال ۹۳
۱- منابع آزمون+جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار+جزوات دانشجویان برتر و گاها دانشجویان فعال+کتب مرجع در کنکور+مجموعه سوالات آزمون ، منحصرا در هر سال و ماهی که شما خریداری مینمایید بروز شده همان سال تحصیلی و سال گذشته میباشند. ضمنا ممکن است تاریخهای قید شده در وب سایتها و وبلاگهای پشتیبان بروز نباشند بدیهی است جزوات و بسته ارسالی بروز هستند{چون تعداد سایتها و وبلاگها و تعداد رشته ها زیاد هستند تعویض صفحات و تاریخ ها زمان بر است}.
۲- برای هر درس یا ضریب جزواتی در حدود ۳ تا ۶ عدد جزوه در نظر گرفته شده است، بسته به رشته و درس فرق میکند.
۴- در هر بسته تعدادی کتاب ارسال میگردد و اینطور نیست که شما برای کم کردن هزینه بسته خریداری شده، کتابها را سفارش ندهید، چون کتابها مکمل هستند و در کنار جزوات ارسال خواهند شد.
۵- شما میتوانید بسته آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته خود را بصورت کامل یا گلچینی از ضرایب یا دروس امتحانی سفارش دهید.
۶- بسته ها از زمان واریز و اعلام اطلاعات درخواستی همچون آدرس،کدپستی،شماره تماس، شماره فیش یا ارجاع… بین روز سوم تا دهم برای شما ارسال خواهند شد.
- از سال ۱۳۸۳ با دو رشته علوم باغبانی و علوم و صنایع غذایی با ضریب قبولی بالای ۹۵درصد شروع نموده و تا کنون تنوع رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری خود را به ۱۶۸ رشته رسانیدیم.هدف ما ارایه جزوات محتوامحور و البته با کیفیت باطنی و ظاهری میباشد.
- در بخش منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز تعداد بیشماری از رشته ها مختص ارشد آزاد تهیه و آماده ارسال میباشند.

senior-science-technology-seed-buy-postal

روش اول خرید نقدی، خرید حضوری محصولات سایت آزمون دکتری :

شماره تماس های مدیران فروشگاه برای خرید نقدی یا حضوری یا مشاوره:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته

۷۷ ۲۰ ۲۲ ۲۲ ۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت  فروشگاه پی اچ دی آزمون را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک  buypostalsaleinternet.ir  قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات تخصصی دکترای آزاد، سراسری، وزارت بهداشت، پیام نور:

۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

شماره حسابهای فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون :

بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07
—————————————————————————–
بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06

روش دوم خرید پستی محصولات فروشگاه :

در این روش بسته یا محصول انتخابی شما بوسیله پست جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد (با انتخاب شما به دو روش پست پیشتاز و پست سفارشی، با هزینه های متفاوت) اطلاعات اضافی در مورد خرید پستی بعد از کلیک برروی خرید پستی قابل مشاهده می باشد. (خرید پستی منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر )

روش سوم پرداخت آنلاین (مزیت این روش در این است که شما به بانک یا دستگاه خودپرداز مراجعه نخواهید کرد،در همین جا مبلغ را بصورت آنلاین پرداخت می نمایید):

 internet store phd azmoon

پی اچ دی آزمون
قزوین-شهرصنعتی البرز-صندوق پستی ۱۵۳۳

سایتها و وبلاگهای پشتیبان :
www.1AZ4.com منابع ارشد دانشگاه سراسری (خرید نقدی و خرید پستی)
مبلغ را درب منزل به مامور پست تحویل دهید (خرید پستی و تحویل درب منزل )

بعد از کلیک برروی خرید پستی محصول فوق (دکمه زرد رنگ) توضیحات تکمیلی قابل مشاهده است. 

مبلغ قید شده بابت خرید بسته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه سراسری می باشد.

محصولات پیشنهادی دانشگاه سراسری – برخی رشته ها منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز موجود است.

منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-35.aspx
تاریخ انتشار : پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ساعت 18:52 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزاد 95منابع آزمون کار‌شناسی ارشد زراعت ۹۳

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد زراعت ۹۳

جزوات کنکور کارشناسی ارشد زراعت – جزوات اساتید ارشد زراعت – جزوات تضمینی کارشناسی ارشد زراعت

رشته‌های امتحانی دوره کار‌شناسی ارشد گروه کشاورزی و منابع طبیعی
منابع آزمون کار‌شناسی ارشد مهندسی کشاورزی ۹۳
۱۳۰۳- مجموعه مهندسی کشاورزی  زراعت و اصلاح نباتات {ارشد اصلاح نباتات - ارشد زراعت – ارشد علوم و تکنولوژی بذر – ارشد کشاورزی اکولوژیک – اگرواکولوژی}

منابع آزمون کار‌شناسی ارشد زراعت ۹۳ | جزوات کنکور کارشناسی ارشد زراعت | agricultural test resources

مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش
۱- زبان عمومی و زبان تخصصی رشته زراعت ضریب ۲
۲- زراعت ضریب ۴
۳-  فیزیولوژی گیاهان زراعی ضریب ۲
۴- طرح آزمایش های کشاورزی ضریب  ۳
۵- اکولوژی ضریب ۲
۶- خاک شناسی ضریب ۱

بسته کارشناسی ارشد زراعت ارسالی شامل موارد زیر می‌باشد:

جزوات و جزوه زبان عمومی گروه مهندسی کشاورزی
جزوات و جزوه زبان تخصصی رشته زراعت {جزوه یا کتاب}
جزوات و جزوه زراعت عمومی
جزوات و جزوه زراعت صنعتی
جزوات و جزوه زراعت علوفه ای
جزوات و جزوه زراعت غلات
جزوات و جزوه دیمکاری
جزوات و جزوه اصول و مبانی زراعت
جزوات و جزوه طرح آزمایشات کشاورزی
جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه اکولوژی
جزوات و جزوه اکولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه خاکشناسی
+ تعدادی کتاب مهم یا مکمل جزوات
+ مجموعه سوالات آزمون از اولین آزمون تا آخرین آزمون با پاسخ کلیدی

نکاتی در مورد بسته آموزشی کارشناسی ارشد زراعت سال ۹۳:

۱- منابع آزمون+جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار+جزوات دانشجویان برتر و گاها دانشجویان فعال+کتب مرجع در کنکور+مجموعه سوالات آزمون ، منحصرا در هر سال و ماهی که شما خریداری مینمایید بروز شده همان سال تحصیلی و سال گذشته میباشند. ضمنا ممکن است تاریخهای قید شده در وب سایتها و وبلاگهای پشتیبان بروز نباشند بدیهی است جزوات و بسته ارسالی بروز هستند{چون تعداد سایتها و وبلاگها و تعداد رشته ها زیاد هستند تعویض صفحات و تاریخ ها زمان بر است}.
۲- برای هر درس یا ضریب جزواتی در حدود ۳ تا ۶ عدد جزوه در نظر گرفته شده است، بسته به رشته و درس فرق میکند.
۴- در هر بسته تعدادی کتاب ارسال میگردد و اینطور نیست که شما برای کم کردن هزینه بسته خریداری شده، کتابها را سفارش ندهید، چون کتابها مکمل هستند و در کنار جزوات ارسال خواهند شد.
۵- شما میتوانید بسته آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته خود را بصورت کامل یا گلچینی از ضرایب یا دروس امتحانی سفارش دهید.
۶- بسته ها از زمان واریز و اعلام اطلاعات درخواستی همچون آدرس،کدپستی،شماره تماس، شماره فیش یا ارجاع… بین روز سوم تا دهم برای شما ارسال خواهند شد.
- از سال ۱۳۸۳ با دو رشته علوم باغبانی و علوم و صنایع غذایی با ضریب قبولی بالای ۹۵درصد شروع نموده و تا کنون تنوع رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری خود را به ۱۶۸ رشته رسانیدیم.هدف ما ارایه جزوات محتوامحور و البته با کیفیت باطنی و ظاهری میباشد.
- در بخش منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز تعداد بیشماری از رشته ها مختص ارشد آزاد تهیه و آماده ارسال میباشند.

روش اول خرید نقدی، خرید حضوری محصولات سایت آزمون دکتری :
شماره تماس های مدیران فروشگاه برای خرید نقدی یا حضوری یا مشاوره:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته

۷۷ ۲۰ ۲۲ ۲۲ ۰۲۸ دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ ( لطفا فقط در ساعت قید شده تماس بگیرید)
در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت  فروشگاه پی اچ دی آزمون را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک  buypostalsaleinternet.ir  قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود

- راهنمای خرید نقدی منابع و جزوات تخصصی دکترای آزاد، سراسری، وزارت بهداشت، پیام نور:

۱. انتخاب بسته و دریافت قیمت
۲. پرداخت مبلغ کل سفارش شامل مبلغ بسته و هزینه ارسال (از طریق پرداخت آنلاین/مراجعه حضوری به بانک/کارت به کارت)
۳. اطلاع دادن آدرس، کُدپُستی، شماره فیش واریزی یا ارجاع، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل معتبر
۴. انتظار جهت دریافت سفارش

شماره حسابهای فروشگاه اینترنتی پی اچ دی آزمون :

بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز صادرات : IR63 0190 0000 0031 1053 1980 07
—————————————————————————–
بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin
شناسه شبا حساب متمرکز ملی : IR12 0170 0000 0032 9283 4130 06

روش دوم خرید پستی محصولات فروشگاه :

در این روش بسته یا محصول انتخابی شما بوسیله پست جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد (با انتخاب شما به دو روش پست پیشتاز و پست سفارشی، با هزینه های متفاوت) اطلاعات اضافی در مورد خرید پستی بعد از کلیک برروی خرید پستی قابل مشاهده می باشد. (خرید پستی منابع کارشناسی ارشد زراعت )

روش سوم پرداخت آنلاین (مزیت این روش در این است که شما به بانک یا دستگاه خودپرداز مراجعه نخواهید کرد،در همین جا مبلغ را بصورت آنلاین پرداخت می نمایید):

 internet store phd azmoon

پی اچ دی آزمون
قزوین-شهرصنعتی البرز-صندوق پستی ۱۵۳۳

سایتها و وبلاگهای پشتیبان :
www.1AZ4.com منابع ارشد دانشگاه سراسری (خرید نقدی و خرید پستی)
مبلغ را درب منزل به مامور پست تحویل دهید (خرید پستی و تحویل درب منزل )

بعد از کلیک برروی خرید پستی محصول فوق (دکمه زرد رنگ) توضیحات تکمیلی قابل مشاهده است. 

مبلغ قید شده بابت خرید بسته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه سراسری می باشد.

محصولات پیشنهادی دانشگاه سراسری – برخی رشته ها منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز موجود است.

منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-34.aspx
تاریخ انتشار : پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ساعت 18:44 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
 
xlpar
xlpar