منابع ارشد,منابع کارشناسی ارشد 94,ارشد دانشگاه آزاد ,ارشد دانشگاه سراسری

منابع ارشد دانشگاه آزادمنابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد جزوات تضمینی ارشد صنایع غذایی

منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد – جزوات تضمینی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد – برترین جزوات ارشد صنایع غذایی
منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد ،ارشد صنایع غذای علوم و تحقیقات کد۵۰۴۰۱
منابع ارشد شیمی مواد غذایی (مهندسی کشاورزی -صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی) کد۵۰۴۱۰
منابع ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی کد۵۰۴۱۱
منابع کارشناسی ارشد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی آزاد کد۵۰۴۰۸
منابع ارشد تکنولوژی مواد غذایی کد ۵۰۴۰۷

منابع آزمون ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی | منابع ارشد آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال 94
جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی | جزوات تضمینی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
منابع آزمون ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع کنکور ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه سراسری
سوالات آزمون ارشد آزاد و سراسری

جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد
جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد
رشته صنایع غذایی
میکروبیولوژی مواد غذایی
کنسرو
اصول مهندسی صنایع غذایی
اصول نگهداری مواد غذایی
شیمی مواد غذایی
لبنیات
غلات
تکنولوژی قند
تکنولوژی روغن
اصول طراحی کارخانه

کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشند.و کاملا تضمینی می باشد.

منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد | بهترین منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد | منابع رتبه یکی های ارشد کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی | خرید منابع ارشد علوم و صنایع غذایی | منابع ارشد صنایع غذایی | منابع ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی | منابع ارشد علوم و صنایع غذایی  | منابع ارشد آزاد صنایع غذایی | خرید کتاب ارشد و هر آنچه که برای قبولی نیاز دارید.
فروش برترین جزوات ،کتب و منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی کد رشته ۵۰۴۰۱
۵۴۰۰ - مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذایی (منابع ارشد آزاد صنایع غذایی کد رشته ۵۰۴۰۱ )

منابع آزمون ارشد آزاد علوم و صنایع غذایی | منابع ارشد آزاد گروه کشاورزی و منابع طبیعی سال ۹۳-۹۲
جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی
منابع آزمون ارشد 
علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد
منابع کنکور ارشد 
علوم و صنایع غذایی
 دانشگاه سراسری
سوالات آزمون ارشد آزاد و سراسری

امکان خرید منابع ارشد سراسری یا بسته آموزشی کارشناسی ارشد آزاد به صورت کاملا اختصاصی

منابع کارشناسی ارشد صنایع غذایی شامل :
یک جزوه تکمیلی ، کتاب تکمیلی یا چند جزوه شاخص ، کتاب مکمل برای هر ضریب به همراه مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی می باشد.

منابع ارشد آزاد صنایع غذایی کد رشته ۵۰۴۰۱
۱- ریاضی و آمار ضریب ۲
۲- زبان ضریب ۳
۳- شیمی مواد غذایی ضریب ۴
۴- میکروبیولوژی مواد غذایی ضریب ۲
۵- اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی و کنسروسازی ضریب ۳
۶- تکنولوژی مواد غذایی ( شیر، گوشت، قند، غلات و روغن ) ضریب ۴
۷- اصول مهندسی و طراحی کارخانجات مواد غذایی (اصول طراحی ، اصول مهندسی، سیالات، انتقال جرم و حرارت، استاتیک) ضریب ۲
۸- دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد ۲ تا ۴ سال اخیر بدون جواب (جواب سوالات ارشد آزاد منتشر نشده است)
(مجموعه آموزشی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد بصورت کامل یا گلچین با پرداخت حضوری، خرید اینترنتی، خرید نقدی، خرید پستی می توانید خریداری نمایید)

مواد امتحانی و ضرایب رشته علوم و صنایع غذایی به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
کد رشته امتحانی ۵۰۴۰۱
۵۴۰۰ – مجموعه ۴ کشاورزی – رشته امتحانی علوم و صنایع غذایی
۱- ریاضی و آمار ضریب ۲
۲- زبان ضریب ۳
۳- شیمی مواد غذایی ضریب ۴
۴- میکروبیولوژی مواد غذایی ضریب ۲
۵- اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی و کنسروسازی ضریب ۳
۶- تکنولوژی مواد غذایی ( شیر، گوشت، قند، غلات و روغن ) ضریب ۴
۷- اصول مهندسی و طراحی کارخانجات مواد غذایی (اصول طراحی ، اصول مهندسی، سیالات، انتقال جرم و حرارت، استاتیک) ضریب ۲

جزوات کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی – جزوات ارشد علوم و صنایع غذایی- جزوه یا کتاب زبان تخصصی انگلیسی علوم و صنایع غذایی
- جزوه زبان عمومی انگلیسی
- جزوه آمار و احتمالات
- جزوه آمار و احتمال در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
- جزوه آمار
- جزوه ریاضی عمومی
- جزوه شیمی مواد غذایی
- جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی
- جزوه اصول و روشهای نگهداری مواد غذایی
- جزوه کنسروسازی
- جزوه تکنولوژی مواد غذایی شیر
- جزوه تکنولوژی گوشت
- جزوه تکنولوژی قند
- جزوه تکنولوژی غلات
- جزوه تکنولوژی روغن
- جزوه اصول مهندسی مواد غذایی (اصول طراحی ، اصول مهندسی، سیالات، انتقال جرم و حرارت، استاتیک )
- جزوه طراحی کارخانجات مواد غذایی (اصول طراحی ، اصول مهندسی، سیالات، انتقال جرم و حرارت، استاتیک )- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ۲ تا ۴ سال اخیر بدون جواب (جواب سوالات ارشد آزاد منتشر نشده است)

جزوات اضافی انتخابی (جزوات زیر در بسته اصلی ارسال نیمیگردد، و شما میتوانید از بین آنها علاوه بر بسته اصلی انتخاب نمایید، قیمتهای جزوات و بسته‌ها با انتخاب شما فرق خواهد کرد):
** جزوه نکته و تست امار دستنویس ۱۴۴صفحه
** جزوه احتمال و آمار نویسنده آپا پولیس ترجمه دکتر علی اصغر سلطانی فراتی ۹۲ صفحه
** جزوه احتمالات صلاحی ۲۶صفحه
** جزوه آمار و احتمالات تایپ ۱۱۷ صفحه
** جزوه آمار و احتمالا تایپ ۴۲ صفحه
** جزوه علم امار دستنویس ۶۸ صفحه
** جزوه آمار و احتمال سنجش و دانش
** جزوه آمار و احتمالات پارسه
** جزوه آمار و احتمال ماهان
** جزوه آمار و احتمالات مهندسی کشاورزی کتاب
** جزوه آمار و احتمال سنجش تکمیلی بخش اول
** جزوه آمار و احتمال سنجش تکمیلی بخش دوم
** جزوه آمار و احتمالات دکتر نجفی ۲۳۰ صفحه
** نمونه سوالات درس آمار و احتمال دانشگاههای تهران با پاسخ تشریحی
** جزوه آمار و احتمالات ۲۴ صفحه
** جزوه آمار ۲ قسمت۲ ۳۹ صفحه
** کتاب آمار و احتمالات عبدالمجید رضایی (تهیه از کتابفروشیها)
** کتاب آمار و کاربرد آن درمدیریت ازآقای دکتر مسعود نیکوکار (تهیه از کتابفروشیها)

ضریب زبان عمومی انگلیسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی- (جزوات زیر در بسنه اصلی ارسال نیمیگردد، و شما میتوانید از بین آنها علاوه بر بسته اصلی انتخاب نمایید، قیمتهای جزوات و بسته‌ها با انتخاب شما فرق خواهد کرد):
** جزوه زبان عمومی انگلیسی
** جزوه زبان عمومی تحصیلات تکمیلی
** جزوه زبان عمومی انگلیسی (جزوه دوم)
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته ها پردازش
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها پارسه
** جزوه زبان عمومی کلیه رشته‌ها کار‌شناسی ارشد و زبان عمومی برای شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی… سنجش تکمیلی گرامر سطوح میانی و پیشرفته زبان انگلیسی
** جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته‌های کار‌شناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین کار‌شناسی ارشد

در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاههای آزاد پذیرنده این رشته در تهران و دانشگاههای آزاد شهرستانها و از همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علوم و تحقیقات استفاده شده است.
بیشتر سعی شده است جزوات اساتید علوم تحقیقات تهران و دانشگاههای پذیرنده این رشته در کنار جزوات پی اچ دی آزمون ارائه شود.

ارسال بسته با پست سفارشی، پیشتاز و ایمیل انجام می گیرد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات کارشناسی ارشد و سوالات آزمونها:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ تا ۲۱
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱ | ارسال پیامک درخواست یا سوال ۲۴ ساعته
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ واحد پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی (در تماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد)
آدرس ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها: [PhdAzmoon[at]gmail.com]
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را پیامک نمائید.

در ضمن امکان خرید نمونه سوالات ( دفترچه های سوالات ) و نیز منابع آزمون به صورت انتخابی وجود دارد.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸:
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع کنکور ارشد باغبانی – دانشگاه آزاد-ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک freesenior قید شود]
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حسابها | آدرس سایتها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

جزوات تضمینی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد و سراسری (هردو موجود است)


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-16.aspx
تاریخ انتشار : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392ساعت 20:18 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادمنابع ارشد باغبانی | برترین منابع ارشد باغبانی

منابع ارشد باغبانی | برترین منابع ارشد باغبانی | جزوات ارشد اساتید طراح سوال | جزوات تضمینی ارشد باغبانی 94

منابع ارشد باغبانی دانشگاه آزاد – منابع ارشد باغبانی دانشگاه سراسری – جزوات تضمینی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد
کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری می باشند. ( بسته ارشد باغبانی دانشگاه آزاد و بسته ارشد باغبانی دانشگاه سراسری هر دو موجود است میتوانید خرید نمایید)

منابع ( جزوات +سوالات +مجموعه سوال +کتب ) کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی تمامی رشته ها موجود است برای خرید نقدی،آنلاین،خرید پستی،حضوری تماس بگیرید.

***************************
جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه آزاد
بهترین جزوات و معتبرترین جزوات اساتید دانشگاه آزاد را براحتی با خرید پستی و تحویل درب منزل | خرید نقدی | خرید اینترنتی | خرید حضوری دریافت نمایید:

کارشناسی ارشد آزاد رشته باغبانی (طبق دفترچه آزمون ارشد آزاد )
اصول باغبانی (میوه کاری، میوه های ریز، درختان میوه معتدله، گرمسیری و نیمه گرمسیری، پیوند،سبزیکاری عمومی، گلکاری،….)
خاک شناسی
گیاه شناسی (سیستماتیک گیاهی،مورفولوژی، تشریح و ریخت زایی)
ازدیاد نباتات
فیزیولوژی گیاهی
فیزیولوژی پس از برداشت
زبان تخصصی علوم باغبانی
آمار (ضریب آمار در آزمون سال ۹۲ به ارشد باغبانی اضافه شده است).
نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی
کلیه جزوات ، جزوات طراحان سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می باشند.

موسسه پی اچ دی آزمون از سال ۱۳۸۳ تاکنون در ارایه جزوات ارشد باغبانی دانشگاه سراسری و آزاد موفق بوده و بسیاری از داوطلبین از جزوات این موسسه استفاده نموده و کاملا راضی میباشند.
گفته های ما را کیفیت جزوات ارسالی و خصوصا داوطلبینی که بسته های آموزشی آزمون ارشد آزاد و سراسری باغبانی از سال ۸۳ تاکنون تهیه نموده اند، تایید مینمایند.

منابع کارشناسی ارشد آزاد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی – خرید پستی و تحویل درب منزل :
منابع کارشناسی ارشد آزاد بیوتکنولوژی و زنتیک مولکولی محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
منابع کارشناسی ارشد آزاد فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد تولید محصولات باغبانی
منابع کارشناسی ارشد آزاد مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر

با سابقه درخشان چندین ساله در امر ارائه بهترین جزوات ارشد باغبانی سراسری و آزاد و جزوات بروز شده ،جزوات جدید در هر سال و با در نظر گرفتن برگزاری آزمون دکتری دولتی نیمه متمرکز و آزمون تستی دانشگاه آزاد اقدام به ارائه جزوات و منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز گرایشهای باغبانی و دکتری آزاد باغبانی نموده است.

http://1az4.com/page/buy-postal-sale-internet-buy-resources-phd-senior خرید پستی منابع ارشد
***************************
منابع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری علوم باغبانی
جزوات تضمینی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه سراسری
منابع کارشناسی ارشد سراسری باغبانی – برترین منابع ارشد باغبانی از رتبه های برتر ارشد و اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور ارشد باغبانی
منابع ارشد باغبانی دانشگاه سراسری نیز همچون دانشگاه آزاد از جزوات اساتید طراح سوال و دانشجویان رتبه های برتر ارشد تهیه شده است.(دانشگاههای دولتی تهران و شهرستانهای پذیرنده این رشته)

***************************
جزوات تضمینی دکتری رشته باغبانی دانشگاه آزاد تمامی گرایشها | دکتری (PHD) دانشگاه آزاد (جزوات+کتب مکمل+سوال+مجموعه سوالات دکتری سراسری)
منابع دکتری گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۰
منابع دکتری علوم باغبانی – میوه کاری دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۱
منابع دکتری علوم باغبانی – سبزی کاری دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۲
منابع دکتری علوم باغبانی – گیاهان زینتی دانشگاه آزاد کد ۵۰۲۲۳
نمونه سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد – سوالات تستی دکتری آزاد – منابع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

***************************
جزوات تضمینی دکتری رشته باغبانی دانشگاه سراسری نیمه متمرکز تمامی گرایشها (جزوات+کتب مکمل+سوال+مجموعه سوالات دکتری سراسری)
منابع دکتری دانشگاه دولتی سراسری – کلاسهای آمادگی آزمون دکتری
منابع دکتری سبزی کاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۶
منابع دکتری میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۷
منابع دکتری گیاهان زینتی دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۸
منابع دکتری گیاهان دارویی -فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و ادویه و نوشابه ای دانشگاه سراسری کد ۲۴۰۹
منابع دکتری فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه سراسری کد ۲۴۱۰
منابع دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی دانشگاه سراسری کد ۲۴۱۱

منابع کنکور ارشد کلیه رشته های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی موجود می باشد.
خرید پستی، اینترنتی، نقدی برترین منابع کنکور ارشد دانشگاه آزاد ۹۳-۹۲ -سراسری ۹۳ -منابع دکتری باغبانی
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸
تماس تلفنی ۸ الی ۲۱ – ارسال پیامک ۲۴ ساعته – در زمان تماس آشنایی با ما از طریق سایت freesenior را حتما اعلام نمایید.

ارسال سوالات و در خواستها به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۴۴۰۰۴۰۰
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر:
منابع ارشد صنایع غذایی-دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک eforosh قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود

بانک صادرات
حساب: ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بنام Mohammad Arvin

بانک ملی
حساب: ۰۳۲۹۲۸۳۴۱۳۰۰۶
کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بنام Mohammad Arvin

www.1AZ4.com منابع ارشد دانشگاه سراسری (خرید نقدی و خرید پستی)
www.1AZ4.blogfa.com منابع ارشد دانشگاه آزاد
www.FreeSenior.blogfa.com منابع ارشد دانشگاه آزاد
www.freeuniversity.blogfa.com منابع دکتری دانشگاه آزاد
www.phd1392.ir منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز
www.phd93.blogfa.com منابع دکتری سراسری و آزاد
http://1az4.com/page/buy-postal-sale-internet-buy-resources-phd-senior خرید پستی منابع ارشد
www.phdazmoon.net سایت اصلی موسسه پی اچ دی آزمون

مبلغ را درب منزل به مامور پست تحویل دهید (خرید پستی و تحویل درب منزل )
لینک خرید پستی منابع ارشد آزاد و سراسری کشاورزی و منابع طبیعی 94

http://1az4.com/page/buy-postal-sale-internet-buy-resources-phd-senior


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-15.aspx
تاریخ انتشار : سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1392ساعت 20:14 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادمنابع کارشناسی ارشد باغبانی سراسری

منابع کارشناسی ارشد باغبانی سراسری - منابع ارشد مهندسی کشاورزی - جزوات ارشد علوم باغبانی کد 1305
1- زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی 2
2- میوه کاری 3 
3- خاک شناسی و گیاه شناسی 2
4- ازدیاد نباتات 2
5- فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت 2
6- سبزی کاری وگل کاری 3
دفترچه نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری 5 سال اخیر با پاسخ کلیدی ( بیشتر از 5 سال، سالی 2000 تومان، مجموعه سوالات آزمون ارشد بعضی رشته تا 15 سال گذشته موجود است ).

توجه: شما می توانید بسته ها را بصورت کامل یا از کل بسته های کامل درسی باغبانی ویژه داوطلبان آزمون ارشد بصورت انتخابی جزوات را گلچین نمایید، یا فقط سوالات کنکوری را خرید نمایید.
- در تالیف جزوات این رشته علاوه بر کتب مرجع ،از جزوات دانشگاه های دولتی شهر تهران ،دانشگاه تهران ،دانشگاه های سراسری پذیرنده این رشته در شهرستانها و از همکاری دانشجویان 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم و تحقیقات استفاده شده است.
- در تهیه و تدوین جزوات نهایت دقت و وسواس اعمال شده است.
- جزوه های فوق از جزوات اساتید مهم و دانشجویان رتبه های برتر کنکور یا با معدل های بالا و گاها اساتید طراح سوال این رشته تهیه شده و آماده ارسال برای داوطلبین آزمون ارشد سراسری می 
باشد.
- جزوات کنکوری ارشد سراسری ارسالی بصورت دستنویس ( جزوات دست نوشته ) و تایپ شده می باشند و برای هر درس یا مواد امتحانی بین یک تا 4 جزوه ارسال می گردد.

- قبولی در آزمون کارشناسی ارشد را با ما ( پی اچ دی آزمون ) تجربه نمایید.
آیا با وجود اینکه سال گذشته تلاش کرده اید ولی هنوز موفق به قبولی نشده اید؟
آیا می دانید هر ساله کسانی که معتبرترین منابع را در اختیار دارند براحتی در بهترین دانشگاههای ایران پذیرفته میشوند؟

- بسته آموزشی کنکور ارشد سراسری باغبانی بصورت کپی و پرینت شده از طریق پست سفارشی یا پیشتاز برای داوطلبان ارسال می شود.

- هدیه ویژه پی اچ دی آزمون به خریداران پکیج کامل درسی ارشد : مشاوره رایگان + ارسال کل سوالات ارشد رشته درخواستی تا 20 سال گذشته ، ارسال به ایمیل متقاضی
- شما می توانید جزوات آزمون ارشد دانشگاه آزاد و همچنین جزوات آزمون ارشد پردیس های خودگردان و ارشد دوره های مجازی ( ویژه شاغلین ) را از همین سایت خریداری نمایید.
- برای درخواست نمایندگی و درخواست همکاری در هر زمینه ای با ایمیل PhdAzmoon[at]gmail.com مکاتبه نمایید.

جزوات کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه دولتی مهندسی کشاورزی – جزوات کنکور ارشد علوم باغبانی دانشگاه سراسری
جزوات و جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوات و جزوه زبان انگلیسی تخصصی
جزوات و جزوه میوه کاری
جزوات و جزوه خاک شناسی
جزوات و جزوه گیاه شناسی
جزوات و جزوه ازدیاد نباتات
جزوات و جزوه فیزیولوژی گیاهی 
جزوات و جزوه فیزیولوژی بعد از برداشت
جزوات و جزوه سبزی کاری
جزوات و جزوه گل کاری
- بعد از واریز هزینه به شماره حساب موسسه یا شماره کارت و سپس اطلاع دادن آدرس و اطلاعات واریزی با تماس تلفنی یا ارسال پیامک ، محصول فوق برای شما (از طریق پست)ارسال میگردد، مدت 
زمان ارسال تا دریافت بسته ارشد بعد از واریز نسبت به ثبت نام متقاضیان به شما اطلاع داده می شود. ( برای دریافت شماره حساب ها، شماره کارت به کارت بانکی و هزینه بسته ها و جزوات همچنین 
اطلاعات تکمیلی با شماره های قید شده تماس حاصل فرمایید):

تلفن های فروش و مشاوره پی اچ دی آزمون ازساعت 9 تا 21 شب
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

تلفن های دفتر پی اچ دی آزمون از ساعت ۹ صبح الی 17:30 عصر
۷۷|۲۰|۲۲|۲۲|۰۲۸
۸۰|۵۰|۲۲|۲۲|۰۲۸

پشتیبانی خریدارن بسته های آموزشی ؛درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد (در زمان خرید بسته های ارشد کد خرید ارائه می گردد).
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ - PhdAzmoon[at]gmail.com

ارسال سوالات و در خواستها به شماره 10004004400400
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن زیر ( هرگونه درخواستی مرتبط با دکتری ):
منابع ارشد باغبانی -دانشگاه آزاد -ایمیل معتبر خودتان را نیز ارسال نمایید-[آخر پیامک 1az4.com قید شود] جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود.


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-65.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:7 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادسنجش تکمیلی

سنجش تکمیلی | کارشناسی ارشد | بسته های آموزشی | منابع ...
www.sanjesh.net
سنجش تکمیلی ,منابع آزمون کارشناسی ارشد, برگزاری آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد, مشاوره سنجش راه کار, بسته های آموزشی, برنامه ریزی درسی.
‎مجموعه فیزیک - ‎مجموعه مهندسی کامپیوتر - ‎مهندسي شيمي - ‎مجموعه مهندسی مواد
سایت سنجش تکمیلی - سایت رسمی سنجش تکمیلی
 
کشاورزی
◀مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
◀مهندسی کشاورزی - علوم خاک
◀مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
◀مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
◀مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
◀مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور
◀مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
◀مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
 

منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-64.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:6 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادبسته سنجش تکمیلی

بسته سنجش تکمیلی این فرصت را در اختیار داوطلبان جدی و مصمم آزمون کارشناسی ارشد قرار می دهد تا بدون پرداخت هزینه اضافه درتمامی آزمون های موسسه آموزش عالی آزاد اکسین شرکت کنند و خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند و درصورت تمایل با تخفیف ویژه در کلیه آزمون های اکسین ثبت نام و شرکت کنند. آزمون های استاندارد اکسین منطبق بر سرفصل های مصوب وزارت علوم بوده، پیوسته مورد نظارت و بررسی قرار می گیرد و بدین ترتیب می تواند نقش بسزایی در افزایش توانایی و آمادگی علمی شما داشته باشد.
 
خواندن منابع و شرکت در آزمون های آزمایشی شرط لازم برای موفق شدن در آزمون کارشناسی ارشداست. اما همان طور که می دانید، شرط کافی نیست. استفاده از تجربه، مشاوره و راهنمایی افرادی که خود موفق شده اند این مسیر را با موفقیت پشت سر بگذارند، کیفیت مطالعه شما را به مراتب بالاتر می برد. سنجش تکمیلی این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد که به صورت مداوم از مشاوره رتبه های اول آزمون های سال های قبل استفاده کنید.
 

منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-63.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:5 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادسایت رسمی سنجش تکمیلی

سنجش تکمیلی | کارشناسی ارشد | بسته های آموزشی | منابع ...
www.sanjesh.net
سنجش تکمیلی ,منابع آزمون کارشناسی ارشد, برگزاری آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد, مشاوره سنجش راه کار, بسته های آموزشی, برنامه ریزی درسی.
‎مجموعه فیزیک - ‎مجموعه مهندسی کامپیوتر - ‎مهندسي شيمي - ‎مجموعه مهندسی مواد
سایت سنجش تکمیلی - سایت رسمی سنجش تکمیلی
کشاورزی
◀مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
◀مهندسی کشاورزی - علوم خاک
◀مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
◀مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
◀مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
◀مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور
◀مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
◀مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
 
 
سنجش تکمیلی، بیش از 10 سال تجربه ارزنده خود در زمینه انتشار منابع آزمون کارشناسی‌ارشد را در قالب کتاب‌های مکمل گنجانده و با هدف تقویت بنیه علمی شما در اختیارتان قرار می‌دهد. این کتاب‌ها که توسط استادان برجسته دانشگاه‌های معتبر دولتی تهیه و تدوین شده‌اند، درک مطالب را برای شما ساده‌تر می‌کنند و راه‌حل‌های جدیدی برای پاسخگویی به سئوال‌های آزمون در اختیار شما قرار می‌دهند.

منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-62.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 16:4 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادمنابع کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه ها

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) کارشناسی ارشد ۹۴ : ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه ها از ۱۷ام آغاز شده و تا ۲۲ تیر ۹۳ ادامه دارد. در همین راستا در پی اچ ذی آزمون منابع کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه ها آماده ارائه گردید . شما می توانید پس از مطالعه شرایط و ضوابط ثبت نام و همچنین دفترچه راهنمای این آزمون ، منابع رشته مورد نظر خود را از پی اچ ذی آزمون تهیه نمایید.

منابع آزمون متمرکز پذیرش دانشجو در دوره‌های مجازی (ویژه شاغلین ) و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته داخل ) مهرماه سال ۱۳۹۳

متن کامل ا اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد پردیس خودگردان ۹۳ را در این لینک بخوانید:

شما می توانید دفترچه آزمون کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه ها را از این لینک دانلود نمایید:

منابع آزمون متمرکز پذیرش دانشجو در دوره‌های مجازی (ویژه شاغلین ) و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقطع تحصیلات تکمیلی (کار‌شناسی ارشد ناپیوسته داخل ) مهرماه سال ۱۳۹۳
جروات منابع کارشناسی ارشد خودگردان و مجازی سال ۹۳ آزمون متمرکز پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه علوم اقتصادی کد ۱۱۰۵
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته حسابداری کد ۱۱۳۴
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته زیست شناسی – علوم گیاهی کد ۱۲۱۳
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه مهندسی مکانیک کد ۱۲۶۷
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه مهندسی معدن کد ۱۲۶۸
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کد ۱۳۰۱
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مهندسی کشاورزی آب کد ۱۳۰۲
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته زراعت و اصلاح نباتات کد ۱۳۰۳
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی کد ۱۳۰۴
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مهندسی علوم باغبانی کد ۱۳۰۵
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته ترویج و آموزش کشاورزی کد ۱۳۰۶
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته علوم خاک – خاکشناسی کد ۱۳۰۸
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته علوم دامی – دام و طیور کد ۱۳۰۹
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مهندسی تولیدات گیاهی کد ۱۳۱۰
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته علوم و صنایع غذایی کد ۱۳۱۳
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته حشره شناسی کشاورزی کد ۱۳۱۴
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته بیماری شناسی گیاهی کد ۱۳۱۵
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست کد ۱۳۱۷
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم کد ۱۳۱۹
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مدیریت و همزیستی با بیابان کد ۱۳۲۱
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مکانیزاسیون کشاورزی کد ۱۳۲۲
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کد ۱۳۲۳
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته بیوتکنولوژی در کشاورزی کد ۱۳۲۴
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته توسعه کشاورزی کد ۱۳۲۵
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کد ۱۳۲۶
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مدیریت کشاورزی کد ۱۳۲۷

منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه مدیریت کد ۱۱۴۲ فقط دروس زبان عمومی – ریاضی – آمار – تئوریهای مدیریت – اقتصاد خرد – اقتصاد کلان آماده ارسال است.(۲درس اماده نیست).
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد ۱۱۰۳فقط دروس زبان عمومی – آمار – ریاضیات – ژئومورفولوژی آماده ارسال است.(۲درس اماده نیست).
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی کد ۱۲۰۶ فقط زبان عمومی – زیست شناسی گیاهی – سلولی و مولکولی – ژنتیک – بیوشیمی – اکولوژی آماده ارسال است.(۴درس اماده نیست).
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته محیط زیست دریا کد ۱۲۱۵ فقط زبان عمومی – اکولوژی – آلودگی محیط زیست – شناخت و حمایت محیط زیست آماده ارسال است.(۲درس اماده نیست).
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه مهندسی برق فقط زبان عمومی – معادلات دیفرانسیل – ریاضیات مهندسی – آمار و احتمالات آماده ارسال است.(۱درس اماده نیست).
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه مهندسی نفت کد ۱۲۵۳ فقط زبان عمومی – ریاضی عمومی ۱ و ۲ – معادلات دیفرانسیل – ریاضی مهندسی – زمین شناسی عمومی آماده ارسال است.(۲ درس اماده نیست).
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مدیریت در سوانح طبیعی فقط زبان عمومی – ریاضی عمومی ۱ و ۲ – معادلات دیفرانسیل – آمار و احتمالات – مقاومت مصالح آماده ارسال است.(۱درس اماده نیست).
منابع ارشد پردیس خودگردان رشته مجموعه مهندسی مواد فقط زبان عمومی – ریاضی عمومی ۱ و ۲ – معادلات دیفرانسیل – ریاضی مهندسی آماده ارسال است.(۲درس اماده نیست)

جزواتی که در برخی رشته های ارشد پردیس خودگردان و مجازی بصورت تک درس می توانید خرید نمایید:
زبان عربی – آمار و روش های تحقیق مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی – اکولوژی عمومی مجموعه محیط زیست – سنگ شناسی رشته مجموعه علوم زمین – شیمی تجزیه مجموعه شیمی - ریاضیات رشته های فنی و مهندسی – ترمودینامیک رشته مهندسی شیمی – ریاضیات مهندسی و آمار و احتمالات مجموعه مهندسی کامپیوتر – معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی و ترمودینامیک رشته مجموعه مهندسی هوا فضا – ریاضی عمومی ۱ و ۲ و معادلات دیفرانسیل و امار رشته مهندسی نساجی گرایش مدیریت صنایع نساجی – اصول نگهداری مواد غذایی رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی.

بسته زبان انگلیسی عمومی آمادگی آزمون ارشد دوره های پردیس و مجازی (ویژه شاغلین ) ۹۳:
جزوه زبان انگلیسی تدریسی دانشگاه های دولتی تهران
جزوه زبان انگلیسی تدریسی دانشگاه های آزاد تهران
جزوه لغات و اصطلاحات انگلیسی
جزوه زبان عمومی تحصیلات تکمیلی ارشد
جزوه نکات مهم زبان انگلیسی عمومی
سوالات تستی زبان انگلیسی عمومی با پاسخ کلیدی و تشریحی
بسته زبان انگلیسی عمومی را می توانید بتنهایی خریداری نمایید،با ارسال از طریق پست بعد از واریز هزینه و پیامک یا اطلاع دهی ادرس،کدپستی،تلفن تماس و اطلاعات واریزی همان روز یا روز بعدی برای شما ارسال خواهد شد.

بسته ریاضی آمادگی آزمون ارشد دوره های پردیس و مجازی (ویژه شاغلین ) سال ۱۳۹۳:
جزوه ریاضی عمومی تدریسی دانشگاه های دولتی تهران
جزوه ریاضی عمومی تدریسی دانشگاه های آزاد تهران
سوالات تستی ریاضی با پاسخ کلیدی و تشریحی
سوالات میان ترم و پایان ترم ریاضی دانشگاه های تهران با پاسخ و بدون پاسخ
بسته ریاضی را می توانید بتنهایی خریداری نمایید،با  ارسال از طریق پست بعد از واریز هزینه و پیامک یا اطلاع دهی ادرس،کدپستی،تلفن تماس و اطلاعات واریزی همان روز یا روز بعدی برای شما ارسال خواهد شد.

منابع اکثر رشته ها برای آزمون کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه ها آماده ارائه می باشد. لطفا جهت دریافت منابع کارشناسی ارشد رشته مورد نظر خود با ما تماس بگیرید:

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-60.aspx
تاریخ انتشار : شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 16:47 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادثبت نام کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه ها

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) کارشناسی ارشد ۹۴ : بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت درآزمون ورودی متمرکز در دوره های مجازی (ویژه شاغلین) وپردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۳ می‌رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور منحصراً بصورت اینترنتی از روز سه شنبه مورخ ۱۷/۴/۹۳ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۲۲/۴/۹۳ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی واختصاصی به شرح ذیل می‌باشند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت نمایند.

شرایط ثبت‌نام‌:

علاقمندان به تحصیل در دوره های فوق می‌بایست ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام که در سایت سازمان قرار دارد) در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند به عنوان داوطلب مقطع کارشناسی ارشد حداکثر در یک رشته امتحانی متقاضی ادامه تحصیل شوند.

ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در این آزمون، منحصراً به روش ذیل امکان پذیر می‌باشد:

۱- مراجعه به سایت سازمان به نشانی: (www.sanjesh.org).

2- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته از سایت سازمان.

۳- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام.

۴- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ (چهار صدهزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

***جهت دریافت منابع رشته مورد نظر خود می توانید با شماره ۸۰|۵۰|۲۲|۳۲|۰۲۸ و ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس بگبرید.**

د‍ ) تذکرات‌ مهم:

۱- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

۲- مسئولیت‌ صحت‌ کلیه‌ مندرجات‌ تکمیل‌ شده‌ (مندرجات‌ فرم‌ تقاضانامه) به‌ عهده‌ داوطلب‌ خواهد بود.

۳- پس از پایان مهلت مرحله ویرایش اطلاعات تقاضانامه (۱۷/۰۴/۹۳ لغایت ۲۲/۰۴/۹۳)، اعمال هیچگونه تغییری در مندرجات فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام امکان‌پذیر نمی‌باشد، بنابر این‌ داوطلب‌ باید در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه نهایت دقت را بکار گیرد.

۴- هر موقع‌ مشخص‌ شود که‌ داوطلب،‌ حقایق‌ را کتمان‌ نموده‌ یا واجد یکی‌ از شرایط و ضوابط مندرج‌ در  دفترچه‌ راهنما  نمی‌باشد، در هر مرحله‌ای‌ از آزمون‌ (ثبت‌نام‌، شرکت‌ در آزمون‌، پذیرفته‌شدن‌، حین‌ تحصیل‌ در دانشگاه ‌و …) محروم‌ خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی:

به داوطلبان توصیه می شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس براساس فرم پیش نویس با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را بر اساس بندهای برنامه‌نرم افزاری ثبت نام وارد نمایند. ضمناً راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه‌نرم افزاری ثبت‌نام اینترنتی موجود است و داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به این راهنما مراجعه نمایند. ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب در صورت پذیرفته شدن در آزمون قبولی وی (کان لم یکن) تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتی، برگزاری و محل آزمون:

براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون ورودی متمرکز در دوره های مجازی (ویژه شاغلین) و پردیس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۳ در روز جمعه مورخ ۲۱/۶/۹۳ برگزار خواهد شد. داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۶/۹۳ لغایت  روز پنجشنبه مورخ ۲۰/۶/۹۳ با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج تعیین می‌گردد.

تذکر مهم: نظر به اینکه تعیین قطعی حوزه های برگزاری در این آزمون، بعد از مشخص شدن آمار ثبت نام کنندگان صورت خواهد گرفت، لذا تأکید می‌گردد برگزاری این آزمون در مراکز استان و یا با توجه به آمار داوطلبان در یک یا چند استان، تجمیع خواهد شد.

توصیه‌های‌ مهم‌:

۱- داوطلبان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی ،شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجیبه سایت سازمان  سنجش، دفترچه راهنمای ثبت‌نام مراجعه نمایند.

۲- به داوطلبان توصیه می‌شود در انتخاب کدرشته امتحانی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت لازم را مبذول فرمایند. لذا پس ازدریافت کد پیگیری ۱۶ رقمی در این خصوص به درخواست‌های داوطلبان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- کلیه‌ فارغ‌التحصیلانی‌ که‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد یا دکتری‌ خود را به‌ پایان‌ رسانیده‌اند و از لحاظ نظام وظیفه منعی ندارند، در صورت‌ تمایل‌ به ‌شرکت‌ در رشته‌ دیگری‌ به‌ جز رشته‌ فارغ‌التحصیلی‌، لازم‌ است‌ نسبت‌ به‌ تکمیل‌ تقاضانامه‌ بر اساس‌ مقطع‌ کارشناسی‌ اقدام‌ نمایند.

۴- اگر از طریق کافی‌نت اقدام به ثبت‌نام می‌نمایید، تأکید می‌شود که تمامی مراحل ورود اطلاعات ثبت‌نامی را شخصاً انجام دهید و یا بر انجام امور مربوط، در کافی‌نت نظارت مستقیم داشته باشید.

۵- با توجه به ورود اطلاعات ثبت‌نامی توسط متصدیان کافی‌نت‌ها، متأسفانه اطلاعات معمولاً با اشتباهاتی در تقاضانامه درج می گردد،که مسئولیت هرگونه خطا در این مورد متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ وجه امکان اصلاح اشتباهات مذکور را نداشته و هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد.

۶- توصیه‌ می‌شود داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند.

۷- هرگونه‌ تغییری‌ از طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.

۸- در صورت‌ لزوم‌ داوطلبان می‌توانند با شماره تلفن‌های: ۹-۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ با روابط عمومی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند و یا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نمایند.

لینک ثبت نام:

http://register1.sanjesh.org/RGPardisarshad9304/

پی اچ دی آزمون : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-59.aspx
تاریخ انتشار : شنبه بیست و هشتم تیر 1393ساعت 16:46 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادزمان دقیق اعلام نتایج اولیه آزمون ارشد|انتخاب رشته arshad

زمان دقیق اعلام نتایج اولیه آزمون ارشد/ انتخاب رشته در هفته پایانی اردیبهشت

زمان دقیق اعلام نتایج اولیه آزمون ارشد/ انتخاب رشته در هفته پایانی اردیبهشت


رییس سازمان سنجش از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳ در روز دوشنبه، ۲۲ 


سایت پی اچ دی آزمون ( www.phdazmoon.org )


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-58.aspx
تاریخ انتشار : جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393ساعت 17:52 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 

منابع ارشد دانشگاه آزادتاسیس دانشگاه علمی کاربردی در داخل دانشگاه صنعتی ارومیه خلاف قانون است

تاسیس دانشگاه علمی کاربردی در داخل دانشگاه صنعتی ارومیه خلاف قانون است

تاسیس دانشگاه علمی کاربردی در داخل دانشگاه صنعتی ارومیه خلاف قانون است


منبع : http://freesenior.blogfa.com/post-57.aspx
تاریخ انتشار : جمعه نوزدهم اردیبهشت 1393ساعت 17:50 | توسط : منابع ارشد آزاد ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹  | 
مطالب قدیمی‌تر